Im Olympischen Sport-Club Berlin

Trainer Degen

Trainer Degen

Wolfgang Metze

0175 93 09 603

Qualitfikation:

B-Trainer Degen Leistungssport DFeB e.V.
Fechtmeister ADFD
Maître d’armes AAI
Fachsportlehrer Deutscher Sportlehrerverband e.V.